Reactie op twee vragen naar aanleiding van het artikel “Opheffen van een stichting of vereniging”

zaterdag, 19 september, 2015 om 16:38

Op woensdag, 25 september, 2013 verscheen op OnsAlexander een blog onder de titel “Opheffen van een stichting of vereniging”. Op dit blog kwamen er vijf reacties. Een van deze reacties kwam van Evelien van de Kamp. Zij stelde vorig jaar naar aanleiding van het artikel twee vragen, die verband houden met de ontbinding en liquidatie van een stichting, namelijk:

  1. Kan een opheffing van een stichting belemmerd worden door het feit dat er bestuursvacatures zijn (al enkele jaren)?
  2. Kan het zijn dat een vroegere subsidiegever nog aanspraken kan maken op het overgebleven restant? “We krijgen al enkele jaren geen subsidie meer van gemeente of provincie”, zo stelt zij.

Een reactie op deze vragen van Evelien is helaas tot nu toe uitgebleven. Misschien is voor haar deze verlate reactie niet meer actueel. OnsAlexander vindt de vragen, vooral voor kleinere vrijwilligersorganisaties, stichtingen interessant. Zij kunnen in de praktijk met dezelfde vragen te maken krijgen. Dan is het voor hen goed om te weten hoe de zaken aan te pakken.Wij zijn geen deskundigen in deze materie. Onze reactie is dan ook beperkt. Daarom is ons advies: Raadpleeg de notaris voordat je tot het besluit tot ontbinding/opheffen van je stichting overgaat. Hij/zij kan je haarfijn uitleggen hoe in de situatie en omstandigheden van je stichting de ontbinding/opheffing het beste aangepakt kan worden.

 Om met de eerste vraag te beginnen. Deze is niet ditect met ja of nee te beantwoorden. Ze roept namelijk zelf andere vragen op zoals, zijn de bestuursvacatures ontstaan doordat bestuursleden zijn uitgetreden volgens een rooster van uittreden van bestuursleden? En zijn de uitgetreden bestuursleden ook uit het register van de Kamer van Koophandel uitgeschreven? Of zijn de bestuursvcatures ontstaan doordat bestuursleden langere tijd eenvoudig niet meer komen opdagen? Wat zeggen de stichtingsstatuten over het te nemen besluit de stichting te ontbinden/op te heffen?Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen, zal de vraag of door het feit dat er bestuursvacatures zijn, de opheffing van de stichting kan worden belemmerd het best worden beantwoord.

Nu over de tweede vraag: Kan het zijn dat een vroegere subsidiegever nog aanspraken kan maken op het overgebleven restant? “We krijgen al enkele jaren geen subsidie meer van gemeente of provincie”, zo stelt zij.
We gaan er van uit dat deze vraag verband houdt met de eerste. Hiervoor moet gekeken worden naar de subsidievoorwaarden van de subsidiënt, gemeente, provincie of een bepaald fonds. (..) “al enkele jaren geen subsidie meer van de gemeente of provincie” zal het crirterium niet zijn. Wel of tot aan de ontbinding van de stichting aan de subsidievoorwaarden is voldaan waardoor er geen recht van de subsidiënt op terugvordering is ontstaan.

Voor wie het leuk vindt om eens in een wetboek te snuffelen, kan voor wat betreft de eerste vraag Boek 2 artikel 19 van het Burgerlijk Wetboek, Rechtspersonenrecht raadplegen.

 

Juan Jonas,
Redactielid

 

 

Reageer