OnsAlexander stopt

zondag, 23 juli, 2017 om 16:43

De Stichting Ontwikkeling Vrijwilligerswerk Prins-Alexander is in 2014 opgericht om vrijwilligerswerk in Prins Alexander te stimuleren. Directe aanleiding was het mogelijk maken van de voortzetting van het project OnsAlexander van de toenmalige deelgemeente, dat in 2013 en 2014 is uitgevoerd. De stichting heeft OnsAlexander in 2015, 2016 en begin 2017 uitgevoerd.

De stichting is opgericht voor een bepaalde tijd en de einddatum is bij oprichting bepaald op 30-04-2017. Het bestuur heeft na overleg met de gebiedscommissie en gebiedsorganisatie met teleurstelling moeten constateren dat er onvoldoende perspectief op financiering na 2017 kon worden geboden en heeft om die reden besloten de arbeidsovereenkomst met de directeur van de stichting, Rolf de Jong (de arrangeur), niet te verlengen.

Daarmee komt een einde aan de ondersteuning van het vrijwilligerswerk in Prins Alexander vanuit de stichting. De website www.onsalexander.nl en de bijbehorende sociale media (Twitter, Facebook, Google+ en LinkedIn) zullen niet meer door de stichting worden onderhouden en contacten met de arrangeur lopen niet meer via de stichting. De stichting zelf zal volgens plan worden ontbonden.

In overleg met gebiedscommissie, gebiedsorganisatie en Buurtwerk is een tijdelijke oplossing gevonden om de werkzaamheden nog enige tijd voort te zetten om lopende zaken af te ronden en te zorgen voor overdracht naar andere partijen. Dit afbouwen van OnsAlexander eindigt eind augustus.

Wij willen alle vrijwilligers, bestuursleden, collega’s, gebiedsambtenaren en -commissie en alle andere belanghebbenden in Prins Alexander en daarbuiten bedanken voor de samenwerking.

Mocht u vragen hebben voor het bestuur van stichting of willen reageren op het stoppen van OnsAlexander, dan kunt u ons bereiken op bestuur@onsalexander.nl.

Reageer