Geven in OnsAlexander

maandag, 13 juli, 2015 om 14:31

CoverMet al die nadruk op tekorten, bezuinigingen en schulden zouden we bijna vergeten dat Nederland een rijk en vrijgevig land is. Hoe ik dat weet? Omdat er al lang – de eerste onderzoeken gingen over 1995 – goed onderzoek wordt gedaan naar het geefgedrag van Nederland. In “Geven in Nederland 2015″ van Bekkers, Schuyt en Gouwenberg is een schat aan informatie verzameld over giften, nalatenschappen, sponsoring en vrijwilligerswerk in ons land. Hieronder een paar van de belangrijkste resultaten en hun vertaling naar OnsAlexander.

Particulieren, fondsen, bedrijven en kansspelorganisatoren gaven in 2013 (geen schrijffout, het verwerken van de onderzoeksgegevens duurt gewoon 2 jaar) een kleine 4.4 miljard euro aan geld en goederen weg, aan wat zij zelf goede doelen vinden. Buiten al het geld dat via de belastingen wordt ‘ingezameld’ om de publieke zaak te bevorderen, leggen huishoudens, bedrijven en andere private partijen daarmee dus een knappe financiële basis onder veel maatschappelijke activiteiten. Naast geld steken particulieren en bedrijven ook nog de nodige tijd in de maatschappij, via vrijwilligerswerk. Geef-geld en geef-tijd zijn samen te vatten onder de term filantropie: vrijwillige private actie voor publieke doelen.

Voor wat betreft geef-geld ziet het beeld er op hoofdlijnen voor 2013 als volgt uit:

GIN1

Huishoudens (met 45%) en bedrijven (met 31%) leverden in 2013 het overgrote deel van het geef-geld in Nederland. De collectes, de acceptgiro’s en de automatische overboekingen van alle huishoudens samen brachten bijna 2 miljard euro op. Giften en sponsoring van het bedrijfsleven bedroegen bijna 1.4 miljard euro in 2013. Uit nalatenschappen kwam in 2013 minstens 265 miljoen euro bij maatschappelijke doelen terecht; minstens, want lang niet alle nalatenschappen waren bij de onderzoekers bekend. Vermogensfondsen – zoals bijvoorbeeld De Verre Bergen in Rotterdam – brachten samen minstens 184 miljoen op – want ook daar was nog geen zicht op het hele veld. Van geldwervende fondsen – die hun geld bij particulieren ophalen en dan weer doorverdelen – zijn alleen de bijdragen uit eigen vermogen meegeteld: anders zou geld van particulieren dat naar deze fondsen gaat dubbel meetellen. Ook de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij, de Lotto en andere kansspelen leverden ons nog eens bijna een half miljard euro per jaar op. Al met al gaat er dus veel geld om in de filantropie.

Eén getal maakte op mij echt indruk: omdat bekend is hoeveel huishoudens Nederland kende in 2013 kan ook het gemiddelde bedrag per huishouden worden bepaald. Een huishouden gaf in 2013 gemiddeld € 204 aan goede doelen.

Over de resultaten van “Geven in Nederland 2015″ is nog veel meer te vertellen en dat ga ik ook zeker doen. Maar ik ga me in de rest van deze post te buiten aan wat vergezichten. Wat kunnen deze cijfers nu in de praktijk betekenen voor het vrijwilligerswerk in Prins Alexander, voor OnsAlexander?

OnsAlexander telt ongeveer 45.000 huishoudens. Als de getallen van “Geven in Nederland 2015″ een beetje kloppen – en er is geen reden aan te nemen dat dat niet zo is – dan gaat er per jaar dus vanuit OnsAlexander zo’n 9 miljoen euro (45.000 keer € 204) naar goede doelen. Een deel van dat geld komt wel weer terug in OnsAlexander (via kerken en geldwervende fondsen etc.), maar wat zou het toch lekker zijn als we een deel van dat geefgeld rechtstreeks beschikbaar zouden hebben om in te zetten in OnsAlexander.

In het najaar wil ik samen met anderen uit OnsAlexander verkennen wat we zouden kunnen doen om dat lokaal opgebrachte geefgeld ook wat lokaler te besteden. Wat voor manieren kunnen we daarvoor verzinnen? Wie zou erbij betrokken moeten zijn? Hoe krijgen we samenwerking op dat gebied tot stand? Ik hoor graag wie mee wil denken en mee wil bouwen.

Literatuur: Geven in Nederland 2015, Giften, Nalatenschappen, Sponsoring En Vrijwilligerswerk; Bekkers, Schuyt en Kouwenberg (red.); Reed Business, 2015. ISBN 978 90 352 4818 2.

Één reactie op “Geven in OnsAlexander”


Reageer