Gemeenschapsfonds Prins Alexander?

donderdag, 6 augustus, 2015 om 12:01

Euro_banknotesIn een vorige post heb ik een schatting gemaakt van het geefgeld dat jaarlijks door huishoudens in Prins Alexander wordt opgebracht.  Dat is een bedrag van 9 miljoen euro. Elk jaar weer. Dat bedrag gaat naar kerken, naar onderzoek, naar hulp en andere goede doelen via collectes, bedelbrieven, acceptgiro’s, automatische overschrijvingen en meespelen in loterijen.

Uit het onderzoek “Geven in Nederland 2015″ is ook bekend dat alle bedrijven samen in Nederland jaarlijks een bedrag aan giften en sponsoring opbrengen dat ongeveer 70% is van de opbrengsten van alle huishoudens samen. Een schatting voor het bedrag dat door bedrijven in Prins Alexander wordt gegeven is dus 70% van 9 miljoen, een ruime 6 miljoen dus. Nu hebben we veel bedrijven in Prins Alexander, dus zou het zomaar meer kunnen zijn.

Samen brengen huishoudens en bedrijven uit OnsAlexander jaarlijks dus een ruime 15 miljoen euro op voor goede doelen. Voor een deel blijft dat geld in het gebied (zoals via de diaconie van de kerken of sponsoring van vrijwilligersorganisaties als de wijkbus en sportverenigingen), maar een groot deel stroomt het gebied toch uit. Dat geld komt soms ook wel weer terug in het gebied doordat landelijke fondsen hier projecten ondersteunen, maar het nadeel daarbij is dat de beslissing om te steunen niet meer lokaal wordt genomen.

Een mogelijkheid om bewoners en bedrijven in een gebied als Prins Alexander meer bij de lokale vrijwilligersorganisaties te betrekken is het opzetten van een gemeenschapsfonds. Huishoudens en bedrijven kunnen geld storten in zo’n fonds en een onafhankelijk bestuur neemt op grond van lokale kennis besluiten over welke vrijwilligersorganisaties met welk bedrag uit het fonds gesteund worden.

Voor vrijwilligersorganisaties is een gemeenschapsfonds een manier om minder afhankelijk te worden van subsidies van de overheid. Dat is om twee redenen belangrijk. Te grote afhankelijkheid van subsidies bedreigt de financiële duurzaamheid van een vrijwilligersorganisatie. Hoe meer verschillende financieringsbronnen een organisatie kan aanboren hoe beter. Verder stelt de overheid relatief strenge voorwaarden aan subsidiëring. Een gemeenschapsfonds is een private instelling (veelal een stichting) die zelf kan besluiten over de te stellen voorwaarden voor ondersteuning.

Gemeenschapsfondsen schieten inmiddels als paddestoelen de grond uit en Prins Alexander heeft er met ruim 90.000 inwoners een mooie schaal voor: het is een middelgrote stad op zich. Klein genoeg om zicht te kunnen houden op wat er allemaal gebeurd, groot genoeg voor een echt stevig fonds.

Dan dus de hamvraag: wie wil meedenken over de mogelijkheden voor het opzetten van een Gemeenschapsfonds Prins Alexander? Voor een bestuurslid van een (vrijwilligers)organisatie met een brede visie op vrijwilligerswerk zou dit een uitdaging moeten zijn, omdat een gemeenschapsfonds een belangrijk instrument is om het vrijwilligerswerk in een gebied te versterken. Voor een betrokken ondernemer zou meedenken over of deelnemen aan een gemeenschapsfonds een efficiënte manier kunnen zijn om uiting te geven aan MBO-beleid.

Wie biedt?

Reageer