Archief voor catergorie ‘nieuws’

Motie Fonds Sociale Infrastructuur

vrijdag, 8 november, 2013 om 18:12
Geplaatst door Rolf

65_D66

Sporten voor volwassenen en senioren in Ons Alexander

vrijdag, 8 november, 2013 om 17:10
Geplaatst door Rolf

Flyer volwassenen

Aangepast sporten in Ons Alexander

vrijdag, 8 november, 2013 om 17:08
Geplaatst door Rolf

Flyer beperking

Last Minute…Ernst Daniel Smid en Arjan Breukhoven

vrijdag, 8 november, 2013 om 14:12
Geplaatst door Rolf

De Burcht stelt voor de eerste 10 vrijwilligers uit Ons Alexander die voor kaarten bellen een vrijkaartje beschikbaar voor het concert van Ernst Daniel Smid en Arjan Breukhoven. Op = op!

Burcht_0001

12.500 aanvragen Jeugdsportfonds Rotterdam

vrijdag, 8 november, 2013 om 10:34
Geplaatst door Rolf

PRESSJSF 001Alle kinderen kunnen meedoen

Het in 2007 opgerichte Jeugdsportfonds Rotterdam ontving recent de 12.500ste aanvraag voor vergoeding van contributie. Jeroen Hertzberger zette woensdag twee broertjes uit Pendrecht in het zonnetje die dankzij het Jeugdsportfonds Rotterdam kunnen voetballen bij DEHMusschen.


De broertjes Dennis (8) en Jenito (7) Araujo Santos zijn via Schoolsportvereniging Pendrecht begonnen met voetballen. Het Jeugdsportfonds zorgt ervoor dat de contributie voor hen geen belemmering meer vormt om te sporten. Dit fonds betaalt, na goedkeuring van de aanvraag, de contributie direct aan de vereniging. Uit de grote aantallen aanvragen in de afgelopen jaren blijkt dat het lidmaatschap bij een vereniging voor veel kinderen niet vanzelfsprekend is. Het fonds richt zich op Rotterdamse kinderen van 4 tot en met 17 jaar, waarvan het gezinsinkomen niet meer is dan 120% van het wettelijk geldende minimum (op dit moment 1477,80 euro).

Professionals die het gezin van het kind goed kennen, kunnen een aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds. Dit kan een leerkracht, maatschappelijk werker, zorgcoördinator of jeugdhulpverlener zijn. Aanvragen kunnen gedaan worden via de website van het Jeugdsportfonds Rotterdam.

‘Het is belangrijk dat professionals de behoefte van kinderen om te sporten signaleren en een aanvraag indienen. Alle kinderen moeten kunnen sporten, dat is het motto van het Jeugdsportfonds’, aldus Carola van Alphen van het Jeugdsportfonds Rotterdam. ‘Sporten levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van een kind. Het is niet alleen gezond maar heeft ook een positief effect heeft op het aanleren van sociale vaardigheden. Daarnaast biedt het structuur en kan het een aanvulling zijn op de opvoeding. Daarom hopen we zoveel mogelijk kinderen te helpen te kunnen sporten.’

Ga voor meer informatie en het doen van een aanvraag naar rotterdam.jeugdsportfonds.nl.

Impuls Duurzaamheid Vrijwilligerswerk

donderdag, 7 november, 2013 om 18:05
Geplaatst door Rolf

SDWHet dagelijks bestuur van deelgemeente Prins Alexander stelde in oktober aan de deelraad voor om een extra investering te doen in accommodaties van vrijwilligersorganisaties.

Het bestuur wil de vrijwilligersorganisaties hiermee een stevige impuls geven zodat de organisaties en de actieve vrijwilligers beschikken over krachtige faciliteiten. Daardoor kunnen ze zich meer richten op de versteviging van het netwerk. In opdracht van de deelgemeente spelen wij een actieve rol bij het inventariseren van de mogelijkheden/behoeften, het voorbereiden van het investeringsprogramma en de uitvoering.

Het bestuur stelt per organisatie een éénmalige financiële bijdrage beschikbaar van maximaal € 25.000,-. In totaal is er € 390.000,- beschikbaar voor de plannen. Het moet gaan om accommodaties van vrijwilligersorganisaties die actief zijn in én voor Prins Alexander. Dit hoeven niet per se accommodaties in eigendom te zijn. Het kunnen ook gebouwen zijn die een organisatie langdurig huurt en die zij intensief gebruikt.

Om het maatschappelijke rendement van de investering die de deelgemeente doet te vergroten, is als randvoorwaarde gesteld dat de ingezette dienstverlening, naast het voldoen aan een behoefte van de vereniging, bijdraagt aan duurzaamheid en/of veiligheid van de accommodaties.

U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld:

  • energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsen van isolerende beglazing of zonnepanelen en isoleren van gevel, dak of vloer;
  • het vervangen van de verlichting (binnen en buiten) door spaarlamp en/of led-verlichting;
  • aanbrengen van inbraakwerende materialen of het juiste hang- en sluitwerk op de (vlucht)deuren en ramen;
  • of vrijmaken van dichte begroeiing rondom de accommodatie.

Natuurlijk bent u vrij om ook andere diensten aan te vragen zolang deze maar aan de randvoorwaarden voldoen.

De deelgemeente hecht er grote waarde aan dat een vrijwilligersorganisatie, die gebruik van het aanbod maakt, een behoorlijke tegenprestatie aan de samenleving (het gebied Prins Alexander/de inwoners) levert. Het is natuurlijk in eerste instantie aan de organisaties om met ideeën te komen die passen bij hun aard en activiteiten. Maar wat is “behoorlijk”? Om een indruk te geven en in uren uitgedrukt: voor elke € 1.000 bijdrage van de deelgemeente zet u zich als organisatie met 10 uur in. Wat bij u past en waarmee de samenleving is gediend, daarover vormt u in eerste instantie uw eigen gedachten.

Ook vindt de deelgemeente het belangrijk dat de vrijwilligersorganisatie zich actief opstelt in Ons Alexander, hét netwerk voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Prins Alexander (www.onsalexander.nl).

De procedure en de aanvraag

Aanvragen kunnen tot maandag 2 december 2013 worden ingediend. Op het inschrijfformulier kunnen vrijwilligersorganisaties volstaan met een algemene omschrijving van de gewenste dienstverlening en welke tegenprestatie(s) zij aan de samenleving kunnen leveren. De omschrijving van de inzet in het netwerk Ons Alexander hoort er ook bij.

SDW verzamelt alle inschrijvingen, bezoekt alle locaties en legt aan de deelgemeente een totaaloverzicht voor van mogelijke investeringen. De deelgemeente toetst de aanvragen vooral op de bijdrage aan de toekomst van het vrijwilligerswerk en de tegenprestatie aan het netwerk en de samenleving.

Informatieavond

Ter inspiratie en ondersteuning organiseren wij op woensdagavond 20 november 2013 om 20.00 uur een informatieavond bij SDW (Roer 28). U kunt zich tot 16 november aanmelden bij Marianne van de Ree per e-mail mvdree@sdw-rotterdam.nl of via telefoonnummer 010-4564022 (ma/di/wo/vr). Ook voor overige vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Marianne van de Ree.

Wij hopen u van harte te mogen begroeten op 20 november.

Met vriendelijke groet,

R. Straver,
projectleider SDW

NB
De verwachting is dat de deelraad in zijn vergadering van 18 november met het voorstel van het dagelijks bestuur van de deelgemeente instemt. Hierna moet het college van B en W nog verklaren in te stemmen met de noodzakelijke begrotingswijziging. Hoe klein ook, het risico is aanwezig dat er nog een hobbel op de weg komt. We moeten u hierop volledigheidshalve wijzen.

Informatiebijeenkomsten gebiedscommissie Prins Alexander

dinsdag, 5 november, 2013 om 13:14
Geplaatst door Rolf

logo-deelgemeente-prins-alexander-260x2207, 15 en 28 november 2013

Heeft u behoefte aan informatie over de gebiedscommissies? Denkt u erover om zich hiervoor te kandidaat te stellen? Of wilt u simpelweg laten weten welke zaken in het toekomstige gebiedsplan de aandacht verdienen? Dan bent u van harte welkom om 7, 15 of 28 november 2013 een informatiebijeenkomst bij te wonen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen (maart 2014) verdwijnen de deelgemeenten en worden gebiedscommissies ingesteld. Ook bewoners kunnen zich kandidaat stellen voor deze gebiedscommissies. Tijdens de drie avondbijeenkomsten in november krijgt u hierover informatie van gemeente Rotterdam. Ook kunt u vragen stellen en wordt er ingegaan op welke zaken in het – in de toekomst op te stellen gebiedsplan – niet mogen ontbreken.

Locaties en tijden

De bijeenkomsten worden georganiseerd op verschillende plaatsen in de deelgemeente. U bent van harte welkom!

Tijdens de inloop kunt u kennis nemen van informatie die tot nu toe is verzameld als voorbereiding voor de gebiedsplannen.

Donderdag 7 november

Locatie: Cursuscentrum CurZus&Zo, Remmet van Milplaats 15 (Het Lage Land)
Inloop vanaf 19.00 uur (start bijeenkomst 19.30 uur), einde 22.00 uur

Vrijdag 15 november

Locatie: Wijkaccommodatie Romeynshof, Stresemannplaats 8 (Ommoord)

Inloop vanaf 19.00 uur (start bijeenkomst 19.30 uur), einde 22.00 uur

Donderdag 28 november

Locatie: Nieuw-Apostolische Kerk, Ben Goerionstraat 2 (Prinsenland)
Inloop vanaf 19.00 uur (start bijeenkomst 19.30 uur), einde 22.00 uur

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op www.lokaal.org

Afscheid activiteitencentrum Zjaak

zondag, 3 november, 2013 om 21:39
Geplaatst door Rolf

ZjaakDoor veranderingen in het welzijnsbeleid gaan veel buurthuizen dicht. Ook activiteitencentrum Zjaak sluit eind van dit jaar.

Veel bewoners hebben, door de jaren heen, deelgenomen aan allerlei activiteiten bij Zjaak. Om iedereen de gelegenheid te geven om nog een keer herinneringen op te halen aan deze tijd en om gezellig bij te praten, wordt er een afscheidsavond met een hapje en een drankje georganiseerd. Alle bewoners, medewerkers en oud-medewerkers zijn van harte welkom op donderdag 14 november van 19.30 tot 22.00 uur in Zjaak.

Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u zich opgeven tot uiterlijk 13-11-2013 via tel. nr.: 010-4553799 of u kunt een email sturen naar Linda.gaikema@buurtwerk.nl

Feest: 45 jaar BOO

vrijdag, 1 november, 2013 om 19:18
Geplaatst door Rolf

poster 45jaar BOO

Sportuurtje bij RKC WION

woensdag, 30 oktober, 2013 om 15:36
Geplaatst door Rolf

KOMBIF HR16Bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut. 

Vanuit de gedachte dat een mens gemaakt is om te bewegen en dat lichamelijke klachten veelal verminderd kunnen worden door verantwoord te bewegen, start RKC WION met een lunchsportuurtje. Vanaf maandag 4 november kunnen volwassenen wekelijks van 12.00 tot 13.00 uur deelnemen aan dit sportuurtje in Ommoord.

Het sportuurtje is voor volwassenen die hun algehele conditie willen verbeteren, maar ook voor mensen met lichamelijk- en/of chronische klachten. De groep beweegt onder begeleiding van een fysiotherapeut, zodoende zijn deelnemers verzekerd van een goede trainingsopbouw en bewegen zij altijd op een verantwoorde manier. De activiteit is buiten op het kunstgrasveld van het sportcomplex WION aan de Max Planckplaats 300. Neem ook altijd een extra paar schoenen mee. Bij slecht kunnen we terecht in de sporthal naast het veld. Deelnemers betalen 3 euro per keer. Aanmelden is niet noodzakelijk.

Meer informatie voor deelnemers:

Stuur een e-mail naar kombifit@wion.nl of bel naar Els Bijlsma 06-45782858