Archief voor catergorie ‘Geen categorie’

OnsAlexander stopt

zondag, 23 juli, 2017 om 16:43
Geplaatst door Rolf

De Stichting Ontwikkeling Vrijwilligerswerk Prins-Alexander is in 2014 opgericht om vrijwilligerswerk in Prins Alexander te stimuleren. Directe aanleiding was het mogelijk maken van de voortzetting van het project OnsAlexander van de toenmalige deelgemeente, dat in 2013 en 2014 is uitgevoerd. De stichting heeft OnsAlexander in 2015, 2016 en begin 2017 uitgevoerd.

De stichting is opgericht voor een bepaalde tijd en de einddatum is bij oprichting bepaald op 30-04-2017. Het bestuur heeft na overleg met de gebiedscommissie en gebiedsorganisatie met teleurstelling moeten constateren dat er onvoldoende perspectief op financiering na 2017 kon worden geboden en heeft om die reden besloten de arbeidsovereenkomst met de directeur van de stichting, Rolf de Jong (de arrangeur), niet te verlengen.

Daarmee komt een einde aan de ondersteuning van het vrijwilligerswerk in Prins Alexander vanuit de stichting. De website www.onsalexander.nl en de bijbehorende sociale media (Twitter, Facebook, Google+ en LinkedIn) zullen niet meer door de stichting worden onderhouden en contacten met de arrangeur lopen niet meer via de stichting. De stichting zelf zal volgens plan worden ontbonden.

In overleg met gebiedscommissie, gebiedsorganisatie en Buurtwerk is een tijdelijke oplossing gevonden om de werkzaamheden nog enige tijd voort te zetten om lopende zaken af te ronden en te zorgen voor overdracht naar andere partijen. Dit afbouwen van OnsAlexander eindigt eind augustus.

Wij willen alle vrijwilligers, bestuursleden, collega’s, gebiedsambtenaren en -commissie en alle andere belanghebbenden in Prins Alexander en daarbuiten bedanken voor de samenwerking.

Mocht u vragen hebben voor het bestuur van stichting of willen reageren op het stoppen van OnsAlexander, dan kunt u ons bereiken op bestuur@onsalexander.nl.

Verspil geen vrijwillige energie

vrijdag, 2 oktober, 2015 om 22:19
Geplaatst door Rolf

Als je een betaalde kracht zinloos werk laat doen, verspil je zijn of haar energie. Maar zelfs bij die verspilling levert het de werknemer nog geld op.

Vrijwilligers doen de dingen die ze belangrijk vinden zonder er geld voor te krijgen. Als hun werk niets oplevert, staan ze helemaal met lege handen. Verspil geen vrijwillige energie.

Op woensdag, 25 september, 2013 verscheen op OnsAlexander een blog onder de titel “Opheffen van een stichting of vereniging”. Op dit blog kwamen er vijf reacties. Een van deze reacties kwam van Evelien van de Kamp. Zij stelde vorig jaar naar aanleiding van het artikel twee vragen, die verband houden met de ontbinding en liquidatie van een stichting, namelijk:

  1. Kan een opheffing van een stichting belemmerd worden door het feit dat er bestuursvacatures zijn (al enkele jaren)?
  2. Kan het zijn dat een vroegere subsidiegever nog aanspraken kan maken op het overgebleven restant? “We krijgen al enkele jaren geen subsidie meer van gemeente of provincie”, zo stelt zij.

Een reactie op deze vragen van Evelien is helaas tot nu toe uitgebleven. Misschien is voor haar deze verlate reactie niet meer actueel. OnsAlexander vindt de vragen, vooral voor kleinere vrijwilligersorganisaties, stichtingen interessant. Zij kunnen in de praktijk met dezelfde vragen te maken krijgen. Dan is het voor hen goed om te weten hoe de zaken aan te pakken.Wij zijn geen deskundigen in deze materie. Onze reactie is dan ook beperkt. Daarom is ons advies: Raadpleeg de notaris voordat je tot het besluit tot ontbinding/opheffen van je stichting overgaat. Hij/zij kan je haarfijn uitleggen hoe in de situatie en omstandigheden van je stichting de ontbinding/opheffing het beste aangepakt kan worden.

 Om met de eerste vraag te beginnen. Deze is niet ditect met ja of nee te beantwoorden. Ze roept namelijk zelf andere vragen op zoals, zijn de bestuursvacatures ontstaan doordat bestuursleden zijn uitgetreden volgens een rooster van uittreden van bestuursleden? En zijn de uitgetreden bestuursleden ook uit het register van de Kamer van Koophandel uitgeschreven? Of zijn de bestuursvcatures ontstaan doordat bestuursleden langere tijd eenvoudig niet meer komen opdagen? Wat zeggen de stichtingsstatuten over het te nemen besluit de stichting te ontbinden/op te heffen?Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen, zal de vraag of door het feit dat er bestuursvacatures zijn, de opheffing van de stichting kan worden belemmerd het best worden beantwoord.

Nu over de tweede vraag: Kan het zijn dat een vroegere subsidiegever nog aanspraken kan maken op het overgebleven restant? “We krijgen al enkele jaren geen subsidie meer van gemeente of provincie”, zo stelt zij.
We gaan er van uit dat deze vraag verband houdt met de eerste. Hiervoor moet gekeken worden naar de subsidievoorwaarden van de subsidiënt, gemeente, provincie of een bepaald fonds. (..) “al enkele jaren geen subsidie meer van de gemeente of provincie” zal het crirterium niet zijn. Wel of tot aan de ontbinding van de stichting aan de subsidievoorwaarden is voldaan waardoor er geen recht van de subsidiënt op terugvordering is ontstaan.

Voor wie het leuk vindt om eens in een wetboek te snuffelen, kan voor wat betreft de eerste vraag Boek 2 artikel 19 van het Burgerlijk Wetboek, Rechtspersonenrecht raadplegen.

 

Juan Jonas,
Redactielid

 

 

Halloween in de Groene Meren

dinsdag, 22 oktober, 2013 om 23:29
Geplaatst door Rolf

halloweenHalloween All Hallows Eve (Allerheiligenavond), de avond voor Allerheiligen, 1 november. In de Keltische kalender begon het jaar op 1 november, dus 31 oktober was oudejaarsavond. De oogst was binnen, het zaaigoed voor het volgende jaar lag klaar en dus was er even tijd voor een vrije dag, het Keltische Nieuwjaar. De Kelten geloofden dat op die dag de geesten van alle gestorvenen van het afgelopen jaar terug kwamen om te proberen een levend lichaam in bezit te nemen voor het komende jaar. Om echter de boze geesten af te weren droegen de Kelten maskers, daarom daag ik jullie uit om zo eng mogelijk verkleed te komen.

 

Omdat 31 oktober dit jaar op een donderdag valt, willen we dit graag 26 oktober gaan vieren met de wijkbewoners van “De Groene Meren”.

En dan denken jullie natuurlijk, maar wat gaan jullie dan doen?
We hebben op deze dag tal van leuke dingen bedacht, wat dachten jullie van creepy crawlers, trick or treat, een heus spookhuis, en nog veel meer.
Wil je weten wat we allemaal gaan doen, tsja… Dan zal je toch moeten komen kijken en meedoen.

Het programma;
13:00 uur tot 15:30 uur kinderworkshops met Twinkeliedoe
Leeftijdscategorie 3 t/m 12 jaar
18:30 uur tot 20:30 uur trick or treat-tocht
Groepjes zonder begeleider van minimaal 16 jaar, mogen niet starten.
20:30 uur tot 22:30 uur muzikale afsluiting

Locatie: De speeltuin naast de Waterlelie

Aanmelden is een vereiste, omdat we geen nee willen verkopen op het laatste moment. Dit kan via: degroenemeren@live.nl

Meedoen is natuurlijk op eigen risico, evenals lachende en huilende kinderen of gaatjes in het gebit.

Deze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door:
Deelgemeente Prins Alexander.

Koffieconcerten bij BSV Kralingseveer

dinsdag, 10 september, 2013 om 12:20
Geplaatst door Rolf

Violin-And-Music-Sheet-576x1024Met de komst van het nieuwe clubgebouw van Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer is er sprake van een grote zaal van 108 m2. Deze zaal biedt nieuwe mogelijkheden. Om deze reden organiseert Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer 8 koffieconcerten in de herfst van 2013 en de winter 2013 / 2014.

Deze koffieconcerten worden in  de laatste 4 maanden van 2013 en de eerste 4 maanden 2014 georganiseerd, waarbij het is gelukt om iedere maand 1 concert  te organiseren in totaal daarmee 8 koffieconcerten. Hte koffieconcert van april 2014 is nog niet definitief, maar dat zal niet lang meer duren voordat er duidelijkheid komt.

Muzieksmaken verschillen en om die reden heeft Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer verschillende musici uitgenodigd. De concerten beginnen rond 14:00 uur. Buurt- en Speeltuinvereniging verzoekt u in alle gevallen om een kwartier voor aanvang in de zaal aanwezig te zijn, zodat de musici niet worden gestoord in hun uitvoering door latere binnenkomers. Wij bedanken u op voorhand voor uw medewerking.

Onderstaand treft u het programma aan:

Zondag 29-09-’13, interactief concert Prinses Christina Concours

Het Prinses Christina Concours organiseert interactieve concerten voor kinderen door jonge prijswinnaars van het Prinses Christina Concours . Het eerste interactieve concert  begint om 14:00 uur, de tweede begint om 15:30 uur. De interactieve concerten duren 30 – 45 minuten. De interactieve concerten zijn op deze zondag identiek, voor beide interactieve concerten opgeven heeft geen zin. Ouders zijn welkom, maar de workshop is m.n. voor kinderen.

Zondag 20-10-’13 14:00 uur, strijkkwartet vanuit Sinfonia Rotterdam

Een strijkkwartet van Sinfonia Rotterdam komt langs om klassieke parels te spelen. De aanvang van het concert is 14:00 uur. Rond 14:30 uur – 14:45 uur zal er een pauze zijn en het concert eindigt rond 15:30 uur – 16:00 uur.

Zondag 17-11-’13 14:00 uur en 15:30 uur , concert Rotterdamse Accordeonvereniging Scala 

Zondag 17 november 14:00 komen accordeonisten langs van de Rotterdamse Accordeonvereniging Scala om een concert te geven. De accordeonisten worden begeleid door verschillende andere instrumenten. De uitvoering start rond 14:00 uur en eindigt rond 15:30 uur met tussendoor een pauze.

Zondag 15-12-’13 14:00 uur concert Thomas Herrmann (pianist) en Vera Laporeva (violist)

Thomas Herrmann (pianist) en Vera Laporeva (violist) geven een uitvoering van diverse klassieke stukken. Het concert begint om 14:00 uur. Voor informatie over deze musici, klik op de namen voor meer informatie.

Zondag 19-01-’14 14:00 uur en 15:30 uur, interactief concert Prinses Christina Concours

Het Prinses Christina Concours organiseert interactieve concerten voor kinderen door jonge prijswinnaars van het Prinses Christina Concours . Het eerste interactieve concert  begint om 14:00 uur, de tweede begint om 15:30 uur. De interactieve concerten duren 30 – 45 minuten. De interactieve concerten zijn op deze zondag identiek, voor beide interactieve concerten opgeven heeft geen zin. Ouders zijn welkom, maar de workshop is m.n. voor kinderen. Het interactieve concert is een andere dan op 29-09-’13.

Zondag 02-02-’14 14:00 uur, concert van Marjolein Meijers

Zondag 02-02-’14 komt  Marjolein Meijers langs voor een concert om 14:00 uur. In ‘Van Berini tot Solex’ leidt Marjolein samen met de muzikanten Walter en Onno Kuipers, het publiek door haar muzikale leven. Zij brengen de allermooiste oude liedjes – en nieuwe die dat nog gaan worden – afwisselend, spetterend en ingetogen, vrolijk en stemmig, goed gearrangeerd en mooi van eenvoud. En zoals we van Marjolein gewend zijn: gelardeerd met smeuïge verhalen, ontroerende achtergronden en een vette lach…

Zondag 02-03-’14 14:00 uur, concert van Pieter van Santen

Pieter van Santen komt zondag 02-03-’14 om 14:00 uur en speelt jazzachtige muziek. Pieter zingt en speelt piano en wordt ondersteund door een bas en drums. Ook hier is zeker humor aanwezig tijdens het concert.

De zondag in april 2014 is nog niet definitief ingevuld. Buurt- en Speeltuinvereniging is in gesprek met een professioneel orkest. Het repertoire en de instrumenten zijn geheel wat anders dan bovenstaande concerten. Wij houden u ervan op de hoogte.

De toegang  voor leden van Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer is gratis en leden hebben voorrang bij voorinschrijving. Enkele weken voor het koffieconcert kunt u zich inschrijven via de website. Voor het interactieve koffieconcert op zondag 29-09-’13 kunt u zich als lid voor inschrijven tot en met 22/09/´13. Klik hier voor het inschrijven. U krijgt een bevestiging per mail. Deze bevestiging dient u mee te nemen als toegangsbewijs. Als u zich niet meer kunt inschrijven, dan is het concert volgeboekt. Indien er ruimte over is na de voorinschrijving voor de leden, zal de inschrijving vcor niet-leden worden gestart. Niet-leden betalen € 5,00 per persoon.

Mia van IJperenonderscheiding voor mevrouw Ter Horst

dinsdag, 3 september, 2013 om 07:44
Geplaatst door Rolf

TerHorstDonderdag 29 augustus ontving mevrouw H.S.N. Ter Horst de Mia van IJperenonderscheiding uit handen van dagelijks bestuurder Patrick Meijer. Mevrouw Ter Horst ontving de onderscheiding voor haar veelvuldige inzet als vrijwilliger en het leveren van een waardevolle bijdrage aan het werk van De Zonnebloem en daarmee de ouderen in Ommoord. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens de viering van de 90ste verjaardag van mevrouw Ter Horst.

Mevrouw Ter Horst is vanaf de oprichting van de stichting De Zonnebloem, afdeling Ommoord (1985) 15 jaar lang actief geweest als penningmeester. Mevrouw Ter Horst heeft zich daarnaast veelvuldig ingezet als bezoek-vrijwilliger en heeft daarmee een waardevolle bijdrage geleverd aan het werk van De Zonnebloem in Ommoord. Ook heeft mevrouw Ter Horst een lange tijd (en nog steeds eigenlijk) een belangrijke bijdrage geleverd aan de jaarlijkse lotenverkoop, die een belangrijke bron van inkomsten is voor De Zonnebloem en ook zeker voor de lokale afdeling.

De Mia van IJperenonderscheiding is een deelgemeentelijke onderscheiding vernoemd naar de oud-voorzitter (van 1974 tot 1984) van deelgemeente Prins Alexander, Mia van IJperen. De Mia van IJperenspeld wordt uitgereikt aan mensen, die zich jarenlang verdienstelijk hebben gemaakt voor de deelgemeente.

Bericht op basis van persbericht Deelgemeente Prins Alexander.

Uw inzet, uw passie, Ons Alexander!

woensdag, 14 november, 2012 om 10:07
Geplaatst door admin

Welkom op het blog van “Ons Alexander”.

Met dit blog willen we u op de hoogte houden van ontwikkelingen in en rondom het vrijwilligerswerk in de deelgemeente Prins Alexander. U kunt als vrijiwlliger of als vertegenwoordiger van een vrijwilligersorganisatie bijdragen aan dit blog door zelf artikelen aan te leveren of door te reageren op de artikelen van anderen. Het blog is ook bedoeld voor beschrijvingen van vrijwilligersorganisaties en voor interviews met vrijwilligers.

Veel plezier!

Redactie